Medlemmer

Følgende er medlemmer av RHFenes strategigruppe for forskning:

 • Helse Sør-Øst RHF
  •  Øystein Krüger (leder)
  • Erlend B. Smeland
 • Helse Vest RHF
  • Pål Iden
  • Bjørn Tore Gjertsen
 • Helse Midt-Norge RHF
  • Henrik Sandbu
  • Siv Mørkved
 • Helse Nord RHF
  • Siv Cathrine Høymork
  • Svetlana Zykova

Observatører:

 • Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Anne Karin Lindahl, Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet
 • Jan Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet
 • Gunnar Sivertsen, NIFU
 • Henrietta Blankson, Norges forskningsråd
 • Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin

Vararepresentanter:

 • Randi Vad, Helse Sør-Øst RHF
 • Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF
 • Lillian Kramer Johansen, Oslo universitetssykehus HF
 • Rune Sundset, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Einar Bugge, Helse Nord RHF
 • Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
 • Svein Skeie, Stavanger universitetssykehus HF
 • Petter Aadahl, St. Olav’s hospital HF
 • Kjell Åsmund Salvesen, Helse Midt-Norge RHF
 • Nils Olav Refsdal, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Anne Hafstad, Helsedirektoratet
 • Ole Wiig, NIFU
 • Jannikke Ludt, Norges forskningsråd

Sekretariatet for RHFenes strategigruppe for forskning innehas for 2015-2017 av Helse Sør-Øst RHF ved Randi Vad og Torunn Berge.

Sekretariatet kan kontaktes på e-post: forskning@helse-sorost.no