Medlemmer

Følgende er medlemmer av RHFenes strategigruppe for forskning:

Helse Nord RHF
Siv Cathrine Høymork (leder)
Einar Bugge

Helse Sør-Øst RHF
Øystein Krüger
Erlend B. Smeland
Randi Vad

Helse Vest RHF
Inger Økland
Bjørn Tore Gjertsen

Helse Midt-Norge RHF
Siv Mørkved
Gunnar Morken

Observatører:

Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet
Maria Henningsen, Helse- og omsorgsdepartementet
Kåre Birger Hagen, Folkehelseinstituttet
Jan Sigurd Røtnes, Helsedirektoratet
Gunnar Sivertsen, NIFU
Henrietta Blankson, Norges forskningsråd
Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin

Vararepresentanter:
Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF
Lillian Kramer Johansen, Oslo universitetssykehus HF
Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
Rune Sundset, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
Svein Skeie, Stavanger universitetssykehus HF
NN, Helse Midt-Norge RHF
Petter Aadahl, St. Olav’s hospital HF
Nils Olav Refsdal, Helse- og omsorgsdepartementet
NN, Helsedirektoratet
Ole Wiig, NIFU
Jannikke Ludt, Norges forskningsråd

Arbeidsutvalget (AU) i RHFenes strategigruppe for forskning:
Siv Cathrine Høymork
Øystein Krüger
Siv Mørkved
Bjørn Tore Gjertsen
Erlend B. Smeland

Sekretariatet for RHFenes strategigruppe for forskning innehas for 2018-2019 av Helse Nord RHF.

Sekretariatet kan kontaktes på e-post: monika.rydland@helse-nord.no