Nasjonal rapport for forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon til pasientens beste
Seminar (8. juni 2018) i regi av de regionale helseforetakene for lansering av nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017:
Program for seminaret

Presentasjoner:
Hjertemedisin forebygger senskader av brystkreftbehandling (PRADA)
Brukermedvirkning i helseforskning – perspektiver fra RHFene
Lykkes vi med brukermedvirkning i forskning? Kvalitetsprosjekt i nord
Brukermedvirkning i forskning – opplæring, muligheter og fallgruver
Erfaringer – brukermedvirkning i klinisk forskning: del 1 og del 2
Perspektiver fra SAFO

Brukermedvirkning er omtalt her:
Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning

Nasjonal rapport om forskning og innovasjon fra spesialisthelsetjenesten

Siden 2013 har de fire regionale helseforetakene årlig utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten». Rapporten gir eksempler på gode prosjekter innen forskning og innovasjon i alle regionene. Denne synliggjøringen av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten illustrerer hvordan kunnskapsutviklingen bidrar til en bedre helsetjeneste.

Rapporter er tilgjengelige på nett for følgende år: 20172016,  2015, 2014 , 2013