Tverregionale forskningsmidler

RHFenes forskningsmidler fordelt gjennom HELSEFORSK-utlysningen skulle gå til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning innenfor de tematiske satsingsområdene hjerte-karsykdommer, muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning og nevrologiske sykdommer inkl. demens, samt forskning på smerte- og utmattelsessykdommer som CGS/ME, fibromyalgi og borreliose.