Medlemmer

RHFenes strategigruppe for forskning ledes for 2024 av Ulrich Spreng, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF.

Følgende er medlemmer av RHFenes strategigruppe for forskning fra og med 2024:

Helse Vest RHF 
Renate Grüner
Marta Ebbing

Helse Midt-Norge RHF
Siv Mørkved
Haakon Skogseth 

Helse Nord RHF
Tove Klæboe Nilsen 
Melinda Berg Roaldsen

Helse Sør-Øst RHF
Lars Eikvar (permisjon Q1/Q2 2024)
Erlend B. Smeland
Randi Vad

Observatører:
Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet

Vararepresentanter (sist oppdatert 2023):
Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF
Lillian Kramer Johansen, Oslo universitetssykehus HF
Einar Bugge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kristina Lindstrøm, Helse Nord RHF
Clara Gram Gjesdal, Helse Bergen HF
Svein Skeie, Stavanger universitetssykehus HF
Henrik A. Sandbu, Helse Midt-Norge RHF
Tom Chr. Martinsen, St. Olavs hospital HF

Arbeidsutvalget (AU) i RHFenes strategigruppe for forskning:
Renate Grüner 
Tove Klæboe Nilsen
Lars Eikvar (permisjon Q1/Q2 2024)
Siv Mørkved
Erlend B. Smeland

Sekretariatet for RHFenes strategigruppe for forskning ligger i Helse Sør-Øst RHF for perioden 2024-25.