Nasjonal rapport for forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon til pasientens beste – seminar 8. juni 2018 
De regionale helseforetakene arrangerte 8. juni 2018 et seminar for lansering av Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2017. Program for seminaret kan finnes her.

Nasjonal rapport om forskning og innovasjon fra spesialisthelsetjenesten

Siden 2013 har de fire regionale helseforetakene årlig utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten». Rapporten gir eksempler på gode prosjekter innen forskning og innovasjon i alle regionene. Denne synliggjøringen av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten illustrerer hvordan kunnskapsutviklingen bidrar til en bedre helsetjeneste.

Rapporter er tilgjengelige på nett for følgende år: 20172016,  2015, 2014 , 2013