Nasjonal rapport for forskning og innovasjon

Nasjonal rapport om forskning og innovasjon fra spesialisthelsetjenesten

Siden 2013 har de fire regionale helseforetakene årlig utarbeidet rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten». Rapporten gir eksempler på gode prosjekter innen forskning og innovasjon i alle regionene og presenterer viktige nøkkeltall for forskning i de regionale helseforetakene. Denne synliggjøringen av resultater fra forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten illustrerer hvordan kunnskapsutviklingen bidrar til en bedre helsetjeneste.

Rapporter er tilgjengelige på nett for følgende år: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013